Skład osobowy władz JKM „GRYF” Wydrukuj ten artykuł
Zarząd Klubu:      
     

Komandor Klubu

Wicekomandor d/s organizacyjnych

Wicekomandor d/s szkoleniowych

Skarbnik

Sekretarz i Członek Zarządu d/s szkoleniowych

Członek Zarządu d/s szkoleniowych, Kierownik Szkoły Żeglarstwa JKM Gryf

Członek Zarządu d/s sportowych i d/s kontaktu z Członkami Klubu

Członek Zarządu d/s motorowodnych i organizacyjnych

Członek Zarządu d/s technicznych i d/s kontaktów z nowoprzyjętymi Członkami Klubu

 

Dariusz Szumiński

Jacek Wesołowski

Włodzimierz Kucharczyk

Rafał Wolmański

Jarosław Czech

Jacek Beratz

Tomasz Konnak

Zbigniew Tarała

Jerzy Turzyński

Komisja rewizyjna:    
 

Przewodniczący Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

 

Stanisław Konieczny

Janusz Opioła

Ryszard Kościelski

Sąd koleżeński:    
 

Przewodniczący Sądu

Członek Sądu

Członek Sądu

 

Jan Nowoczyn

Grażyna Sadłoń

Maciej Dowhyluk