Zach?camy do wst?pienia do naszego klubu! Zostaj?c naszym cz?onkiem zyskasz mo?liwo?? rozwijania ?eglarskich pasji, b?dziesz mg? uczestniczy? w licznych i ciekawych rejsach na jachtach klubowych. Kliknij tutaj po szczeg?y.

 

 

 

Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

Formu?a regat z ubieg?ego roku, czyli jeden wy?cig krtki i jeden d?ugi, zosta?a powtrzona i wygl?da na to, ?e zago?ci na d?u?ej. Pogoda by?a pi?kna, ale wiatr mocno nierwny i co do si?y, i co do kierunku. Tu? przed pierwszym wy?cigiem szkwalik troch? postraszy?, ale zapowiedzi silniejszego wiatru si? nie sprawdzi?y. Jak zwykle okaza?o si?, ?e samotne ?eglowanie.... wi?cej informacji o regatach.

Zdj?cia: Jola Ludwi?ska, Bronis?aw Ku?nierz

 

 

Translate this page